ბლოგი

img
საგადასახადო

ცოტა რამ საქართველოს კანონის "დაგროვებითი პენსიის შესახებ"

2019 წლის პირველი იანვრიდან საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო რეფორმა ამოქმედდა.
 „სავალდებულოა თუ არა პროგრამა ჩემთვის?“ - ეს არის ის, რაც ყველას აინტერესებს.

img
საგადასახადო

რა უნდა ვიცოდეთ გადაუდებელი გასვლითი საგადასახადო შემოწმების შესახებ?

რა შემთხვევაში ტარდება გადაუდებელი გასვლითი შემოწმება? რა ვალდებულებები აქვს საგადასახადო ორგანოს?

რა ვალდებულებები გვაქვს ჩვენ?

img
საგადასახადო

როგორ ხდება საგადასახადო დავის წარმოება?

რა პროცესი მიმდინარეობს იმ შემთხვევაში, თუ მეწარმე ჯარიმდება შემოსავლების სამსახურის მიერ და ის არ ეთანხმება ამ გადაწყვეტილებას? ვინ განიხილავს საგადასახადო დავას და როგორ ხდება ეს?                                                                                 

img
საგადასახადო

რა არის საგადასახადო შემოწმება?

რა არის კამერალური და გასვლითი საგადასახადო შემოწმება? როგორ ტარდებიან ისინი და რა ინფორმაცია სჭირდებათ მათ? რა უფლებამოსილებები აქვს ამ დროს საგადასახადო ორგანოს?

 

img
საგადასახადო

როგორ შევამციროთ საგადასახადო რისკები?

როგორ ავიცილოთ თავიდან, ან სულ მცირე მზად ვიყოთ საგადასახადო შემოწმებისთვის?

რომელი მნიშვნელოვანი პრინციპები უნდა გავითვალისწინოთ?

img
საგადასახადო

რა იწვევს აუდიტს და რა უნდა მოიმოქმედოთ, თუკი აუდიტის შეტყობინებას მიიღებთ?

რა არის საგადასახადო შემოწმების მიზეზები?

როგორ უნდა წარმართოთ პროცესები აუდიტის შეტყობინების მიღების შემდეგ?

img
ბუღალტერია

ბუღალტრული აუთსორსინგი და მისი პრაქტიკულობა ბიზნესში

რატომ უნდა გაიტანოთ ბუღალტერია აუთსორსინგზე?

რა უპირატესობები აქვს ამ ქმედებას თქვენთვის?