კალენდარი

საოპერაციო რისკების საფუძვლები

საოპერაციო რისკების საფუძვლები

22, 23, 25 ივნისი

შესყიდვებისა და მარაგების მართვა

შესყიდვებისა და მარაგების მართვა

21, 22, 24 ივნისი

შესყიდვების მართვა მარტივად

შესყიდვების მართვა მარტივად

12, 13, 14, 15, 16 ივლისი

კიბერუსაფრთხოება

კიბერუსაფრთხოება

20, 22, 27, 29 ივლისი - 3, 5, 10, 12 აგვისტო

პრაქტიკული ბუღალტერია დამწყებიდან პროფესიონალამდე

პრაქტიკული ბუღალტერია დამწყებიდან პროფესიონალამდე

14, 16, 21, 23, 28, 30 სექტემბერი - 5, 7, 12, 14, 19, 21 ოქტომბერი

პრაქტიკული ბუღალტერია დამწყებიდან პროფესიონალამდე

პრაქტიკული ბუღალტერია დამწყებიდან პროფესიონალამდე

ივნისი- 21, 23, 24, 28, 30 ; ივლისი-1, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19. 21, 22, 26, 28, 29 ;