ტრენინგები

მიმდინარე

img

მიმდინარე

img

სოციალური მედიის მართვა

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 ნოემბერი - 2 დეკემბერი

მიმდინარე

img

მიმდინარე

img

ციფრული რეკლამა - დაგეგმვა და მართვა

7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 20 დეკემბერი - 4, 6 იანვარი

მიმდინარე

img