ტრენინგები

მიმდინარე

img

მიმდინარე

img

მიმდინარე

img

LEISURE ტურიზმი

24, 25, 28, 31 ოქტომბერი

მიმდინარე

img

ეფექტური შესყიდვები

30 ოქტომბერი - 1, 4, 6, 8 ნოემბერი

მიმდინარე

img

ფინანსური აღრიცხვა

18, 21, 25 ნოემბერი - 2, 4, 6, 9, 12, 16, 19, 23, 26 დეკემბერი

მიმდინარე

img