რას გთავაზობთ

img

გუნდის წევრების მოძიება და შერჩევა (რეკრუტინგი)

ხშირია შერჩევის პროცესში დაშვებული შეცდომები, რაც ორივე მხარისთვის იწვევს არასწორი მოლოდინების ჩამოყალიბებას და შერჩეული თანამშრომლის მხრიდან კომპანიის მალევე დატოვებას.

დეტალურად
img

HR აუდიტი/დიაგნოსტიკა

მნიშვნელოვანია პროცესები მიმდინარეობდეს კანონმდებლობის შესაბამისად და ხელს უწყობდეს ორგანიზაციის შიგნით ჯანსაღი გარემოს ჩამოყალიბებასა და შენარჩუნებას.

დეტალურად
img

HR კონსალტინგი

სამუშაო გარემოს მართვა, გამართული შიდა კომუნიკაცია, მაღალი დონის კორპორაციული კულტურა, სამუშაოს შესრულების ხარისხი, დამსაქმებლის მაღალი რეპუტაცია.

დეტალურად
img

რისკების მართვა და HR ადმინისტრირება

აღნიშნული რისკების უგულებელყოფა, არა მხოლოდ ფინანსური ზარალის მიზეზი შეიძლება გახდეს, არამედ შესაძლოა რეპუტაციული რისკის წინაშეც კი დააყენოს კომპანია.

დეტალურად
img

თანამდებობრივი ინსტრუქციების და სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციონალის განსაზღვრა

რისთვის არის საჭირო სტრუქტურული ერთეულის როლის და ამოცანების განსაზღვრა?

დეტალურად
img

შიდაგანაწესი - კორპორატიული სახელმძღვანელო

ნებისმიერი კომპანია, თავისი პრინციპებით, ღირებულებებით და თავისებურებებით “ინდივიდია”, გააჩნია მისთვის მახასიათებელი ქცევის თავისებურებები, დასაშვები ნორმები და პირიქით.

დეტალურად
img

HR აუთსორსინგი

რატომ HR აუთსორსინგი?

დეტალურად