ჩვენი გუნდი

დიახ, ეს ჩვენ ვართ!

img

გიგა ფაიქიძე

მმართველი პარტნიორი

.

img

შორენა ასაბაშვილი

მმართველი პარტნიორი

.

img

თეონა კუნჭულია

პარტნიორი - საგადასახადო მიმართულება

.

img

გიორგი ქათამაძე

აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელი

.

img

თამარ გოგია

გაყიდვების მიმართულების ხელმძღვანელი

.

img

ალექსანდრე შერგელაშვილი

საგადასახადო აუდიტორი, კონსულტანტი

.

img

ანი კაცია

ფინანსური აუდიტის მენეჯერი

.

img

ქეთევან ხორავა

ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

.

img

ირინა ქობალავა

მთავარი ბუღალტერი

.

img

სალომე სილაგაძე

იურისტი

.

img

ლანა პაიჭაძე

იურისტი

.

img

მარიკა კლდიაშვილი

Loialte Strategy-ს მიმართულების პარტნიორი

.

img

თამარ მესხიძე

პარტნიორი - hiro; erudio

.