ჩვენი გუნდი

დიახ, ეს ჩვენ ვართ!

img

გიგა ფაიქიძე

მმართველი პარტნიორი

.

img

შორენა ასაბაშვილი

მმართველი პარტნიორი

.

img

თეონა კუნჭულია

საგადასახადო მიმართულების ხელმძღვანელი

.

img

თამარ გოგია

გაყიდვების მიმართულების ხელმძღვანელი

.

img

ქეთევან ხორავა

ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსი

.

img

თეკლა კენკიშვილი

მთავარი იურისტი

მთავარი იურისტი

img

ალექსანდრე შერგელაშვილი

საგადასახადო აუდიტორი, კონსულტანტი

აუდიტორი

img

გიორგი ბითაძე

შრომის უსაფრთხოების მიმართულების ხელმძღვანელი

.

img

ანი კაცია

ფინანსური აუდიტის მენეჯერი

.

img

თამარ მესხიძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი

.

img

ირინა ქობალავა

მთავარი ბუღალტერი

.