img

გრაფიკული დიზაინი

კურსის განმავლობაში, თქვენ მიიღებთ საბაზისო ცოდნას, რათა შემდგომ, დამოუკიდებლად შეძლოთ ვიზუალური კომუნიკაციის დამყარება აუდიტორიასთან. გრაფიკული პროგრამების, Adobe Illustrator-ისა და Adobe Photoshop-ის, საფუძვლიანად შესწავლა დაგეხმარებათ, იდეების სწორად განხორციელებაში. კურსი პრაქტიკული ხასიათისაა, სადაც მიღებულ თეორიულ ცოდნას, გრაფიკულ პროგრამებთან მუშაობის პროცესში კიდევ უფრო გაიღრმავებთ, გამოცდით და განავითარებთ.

ტრენინგს გაუძღვება - ლიკა ახვლედიანი, მარკეტინგული კომპანია 4MEDIA-ს გრაფიკოს
დიზაინერი და ჯუნიორ არტ დირექტორი.

ტრენინგზე თქვენ გაეცნობით:

 • რა არის ვიზუალური კომუნიკაცია;
 • რა არის გრაფიკული დიზაინი/ დიზაინერული ფიქრის პროცესი;
 • დიზაინის იდენთიფიკატორები/დიზაინის სტრატეგია;
 • როგორ მოვყვეთ ისტორია ვიზუალურად;
 • რამდენად მნიშვნელოვანია ემოცია ვიზუალურ კომუნიკაციაში;
 • როდის შეგვიძლია დავარღვიოთ წესები.

ვისთვისაა მიზანშეწონილი ტრენინგზე დასწრება:

 • მათთვის, ვისაც აინტერესებს ვიზუალური კომუნიკაცია და სურს დაეუფლოს გრაფიკულ დიზაინს.

დღის განრიგი:

დღე 1

 • ზოგადი ტური Adobe Illustrator-ში
 • რა არის Adobe Illustrator-ი
 • Adobe Illustrator-ის სამუშაო სივრცის გაცნობა
 • მენიუს ზოლი
 • სხვადასხვა კონტროლის მქონე პანელები
 • ინსტრუმენტების პანელები

დღე 2

 • მარტივი ფორმების შექმნა და მათზე მანიპულაციები (სხვადასხვა ხელსაწყოებით: selection tool, magic win tool, shape builder tool და ა.შ)
 • ფერთა სწორი განსაზღვრა
 • სტილის შერჩევა
 • ტექსტურები და ფაქტურები
  დავალება: შევქმნათ პოსტერი ფორმების გამოყენებით (თავისუფალი თემა)

დღე 3

 • Pen Tool-ის გამოყენება
 • ბლენდინგი
 • პატერნის შექმნა
 • ფორმებზე მანიპულაციები (width tool, wrap tool, bloat tool…)
 • დავალება: შევქმნათ აბსტრაქტული პოსტერი Pen Tool-ის გამოყენებით

დღე 4

 • ტიპოგრაფია და მისი წესები
 •  ტექსტის დიზაინის სწორად შერჩევა
 • ტექსტზე მანიპულაცია, მისი მოდიფიცირება
 • თანამედროვე ტრენდები
 • დავალება: შევქმნათ ტიპოგრაფიული პოსტერი

დღე 5

 • ფოტოზე მანიპულაცია
 • Clipping mask
 • Art Board-ის მნიშვნელობა, Layer-ების სწორად გამოყენება
 • პროპორციული გამეორება, ოქროს კვეთა, ნეგატირური და პოზიტიური სივრცეები...
 • დავალება: შევქმნათ პოსტერი ფოტომანიპულაციით - სოციალურ მედიაში განსათავსებლად

დღე 6

 • არსებული ფაილების გავექტორება
 • ბრენდბუქის მნიშვნელობა და მისი გამოყენების წესები
 • სხვადსხვა ბრენდების ლოგოების განხილვა
 • ლოგოს შექმნის პროცესი
 • დავალება: შევქმნათ მარტივი ლოგო და პრეზენტაცია - ლოგოს გამოყენების წესები

დღე 7

 • სახასიათო დაფის შემქნა და გამოყენება
 • ჩარჩოების შექმნა
 • დამხმარე ბადის გამოყენება
 • მოქაფების გამოყენება და ვიზუალური პრეზენტაცია
 • საშიანო დავალება - ბრენდის იდენტობა
 • დავალება: შევქმნათ სტილისტურად მარტივი ილუსტრაცია. თემა - თავისუფალი

დღე 8

 • დავალების განხილვა: ტრენინგის მერვე დღე დაეთმობა დავალებების პრეზენტაციებსა და განხილვებს.

დღე 9

 • ზოგადი ტური Adobe Photoshop-ში
 • რა არის Adobe Photoshop-ი
 • Adobe Photoshop-ის სამუშაო სივრცის გაცნობა
 • მენიუს ზოლი
 • სხვადასხვა კონტროლის მქონე პანელები
 • ინსტრუმენტების პანელები
 • დავალება: Adobe Illustrator-ში შემქნილი ფაილების მორგება Adobe Photoshop-ზე და ცვლილებების შეტანა, არსებული ცოდნის გამოყენებით.

დღე 10

 • ფილტრები, ფაქტურები, ეფექტები
 • Clipping Mask, ობიექტების განცალკევება, ამოჭრა…
 • Puppet Warp Tool, Disort… მანიპულაციები ფორმებზე
 • როგორ შევქმნათ კოლაჟი?
 • დავალება: შევქმნათ კოლაჟი

დღე 11

 • ფუნჯები, პატერნები, ტექსტურები
 • Camera row filter
 • როგორ დავამუშაოთ სურათი (spot healing brush tool, clone stamp tool…)
 • როგორ შევქმნათ ფოტომანიპულაცია?
 • დავალება: ფოტომანიპულაცია

დღე 12

 • როგორ განვსაზღვროთ სწორი სტილი ილუსტრაციისათვის
 • სკეჩინგი, დაფერვა, დამუშავება
 • ფუნჯების, ლეიერების, ეფექტების სწორად გამოყენების ტექნიკები
 • დავალება: შექმნილი რომელიმე ნამუშავერი გადრდავსახოთ ნახატად, სტილისა და თემატიკის შენარჩუნებით

დღე 13

 • როგორ შევძინოთ ნამუშევარს სიცოცხლე;
 • როგორ ვიმუშაოთ სტილზე და სწორად როგორ ავარჩიოთ მისი გამომსახველობა;
 • რა არის ბრენდის იდენტობა - რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და რატომ;
 • დავალება: ბრენდის იდენტობა - შევქმნათ ლოგო, ტიპოგრაფია, ფერთა პალიტრა, მუდბორდი, ფორმები, პატერნი, შეფუთვები (მოქაფები)

დღე 14

 • დავალებების პრეზენტაციები - განხილვები
 • განვლილი საკითხების შეჯამება
 • როგორ შევქმნათ სწორი პორტფოლიო?

 

ორგანიზაციული დეტალები

 • ტრენინგის დასაწყისი: 19:00 - 21:00
 • ტრენინგის დღეები:
 • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 28 - 35 საათი;
 • ტრენინგის ჩატარების ადგილი:
 • ღირებულება:

ტრენინგის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი

შესაძლებელია კორპორატიული ტრენინგის ორგანიზება

ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ თიბისი ბანკის 0%-იანი განვადებით

ტრენინგის ღირებულების 30%-ის გადახდა ხორციელდება  რეგისტრაციის გავლიდან  3 სამუშაო დღის განმავლობაში

ყველა ტრენინგი
საკონტაქტო ინფორმაცია
 • ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქ. 10ა; ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის 8
 • +995577279798; +995555091100
 • info@loialte.com.ge