რას გთავაზობთ

site.current

img

უძრავი ქონება 360 გრადუსით

პროექტის მიზანია, ქვეყანაში უძრავი ქონებისთან დაკავშირებული სხვადასხვა თემების (გაყიდვები, ინვესტიციები, მართვა და ა.შ.) შესახებ ცნობადობის და აკადემიური ცოდნის ამაღლება საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნისა და დაორგანიზების გზით.