რა არის კონტრაქტორი?

ბიზნესის მართვა ფინანსური დაგეგმარების, მართვისა და ანალიზის გარეშე მნიშვნელოვან რისკებთანაა დაკავშირებული, რადგან არასწორი და ინტუიციაზე დაფუძნებული ფინანსური გადაწყვეტილებები იწვევს კომპანიის არასწორი გზით განვითარებას, ეტაპობრივად კომპანიის კონკურენტუნარიანობის შემცირებას და რიგ შემთხვევაში გაკოტრებასაც კი.

ბიზნესის მართვა ფინანსური დაგეგმარების, მართვისა და ანალიზის გარეშე მნიშვნელოვან რისკებთანაა დაკავშირებული, რადგან არასწორი და ინტუიციაზე დაფუძნებული ფინანსური გადაწყვეტილებები იწვევს კომპანიის არასწორი გზით განვითარებას, ეტაპობრივად კომპანიის კონკურენტუნარიანობის შემცირებას და რიგ შემთხვევაში გაკოტრებასაც კი.

მეტის ნახვა

სერვისები

რას ამბობენ ჩვენზე?