რას გთავაზობთ

img

საგადასახადო კონსალტინგი / საგადასახადო დავებში მხარდაჭერა

სწორი და დროული რჩევები მნიშვნელოვანია ნებისმიერ ტიპის ბიზნესში, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქმე გვაქვს სანქცირების რისკებთან. ჩვენი პროფესიონალი კონსულტანტები მზად არიან ჩაერთონ მუშა პროცესში და გაგიწიოთ კონსულტაციები საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებით.

დეტალურად
img

სამართლებრივ შესაბამისობასთან (compliance) დაკავშირებული კონსალტინგი

სამართლებრივი შესაბამისობის კვლევა და კონსულტაცია მნიშნველოვანია, რათა კლიენტმა გადაწყვეტილებები მიიღოს და საქმიანობა წარმართოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვითა და მის ფარგლებში.

დეტალურად
img

იურიდიული კონსალტინგი

თითოეული ფიზიკური და იურიდიული პირისთვის მნიშვნელოვანია იურიდიული დახმარებისა და მათი უფლებების დაცვის მაღალი სტანდარტების შემუშავება და პრაქტიკაში დანერგვა. ამაში კი ჩვენი გამოცდილი გუნდი დაგეხმარებათ.

დეტალურად
img

მთავარი ბუღალტრის მომსახურება

მთავარი ბუღალტრის დაქირავება რთული და საპასუხისმგებლო პროცესია, ამავდროულად დაკავშირებულია მნიშვნელოვან დანახარჯებთან. აღნიშნული საკითხი განსაკუთრებით მტკივნეულია მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებისთვის.

დეტალურად
img

პერსონალური მონაცემების დაცვის კონსალტინგი

კომპანიის მიერ პერსონალური მონაცემების არასწორად დამუშავება იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას - სანქციებს, მონაცემთა დამუშავების უფლების შეწყვეტას და სხვ. მსგავსი პრობლემებისგან თავის არიდების მიზნით "ლოიალტე" გაგიწევთ საკონსულტაციო მომსახურებას.

დეტალურად