რას გთავაზობთ

img

განვლილი პერიოდის ბუღალტერიის აღდგენა

ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად აუცილებელია კომპანიას ბუღალტერია ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ჰქონდეს წარმოებული. 

დეტალურად
img

ბუღალტრული აუთსორსინგი

სწორი ბუღალტრული აღრიცხვა საგადასახადო რისკების პრევენციის საუკეთესო საშუალებაა, გამოცდილი ბუღალტრის დასაქმება კი საკმაოდ ძვირი სიამოვნება. ლოიალტე-ს პროფესიონალებისგან დაკომპლექტებული გუნდი გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას.

დეტალურად
img

მთავარი ბუღალტრის მომსახურება

მთავარი ბუღალტრის დაქირავება რთული და საპასუხისმგებლო პროცესია, ამავდროულად დაკავშირებულია მნიშვნელოვან დანახარჯებთან. აღნიშნული საკითხი განსაკუთრებით მტკივნეულია მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებისთვის.

დეტალურად
img

შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორის აუთსორსინგი

2019 წლის 1 სექტემბრიდან „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის რეგულაციები გავრცელდება ეკონომიკური საქმიანობის ყველა დარგზე, მათ შორის, საოფისე საქმიანობაზე.

დეტალურად
img

დებიტორული პორტფელის მართვა სამართალწარმოების გზით

contractor  -   გთავაზობთ დებიტორული დავალიანების ამოღებისა და მართვის მომსახურებას სამართალწარმოების გზით.

დეტალურად
img

იურიდიული აუთსორსინგი

თითოეული ფიზიკური და იურიდიული პირისთვის მნიშვნელოვანია იურიდიული დახმარებისა და მათი უფლებების დაცვის მაღალი სტანდარტების შემუშავება და პრაქტიკაში დანერგვა.

დეტალურად
img

HR აუთსორსინგი

რატომ HR აუთსორსინგი?

დეტალურად