რას გთავაზობთ

img

შრომის უსაფრთხოება

2019 წლის 1 სექტემბრიდან „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის რეგულაციები გავრცელდება ეკონომიკური საქმიანობის ყველა დარგზე, მათ შორის, საოფისე საქმიანობაზე.

დეტალურად
img

შრომის უსაფრთხოების აუდიტი

შრომის უსაფრთხოების აუდიტით განისაზღვრება რა ტიპის სამუშაოებია ჩასატარებელი ორგანიზაციაში იმისთვის, რომ დაიგეგმოს შესაბამისი აქტივობები კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანისთვის.

დეტალურად
img

შრომის ინსპექტირება ლოიალტეს მეთვალყურეობის ქვეშ

შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები განსხვავდება კომპანიის მახასიათებელი სხვადასხვა ფაქტორების მიხედვით, მათ შორისაა საქმიანობის სპეციფიკა, ზომა, თანამშრომელთა რაოდენობა, ლოკაცია და სხვა.

დეტალურად
img

თანამშრომელთა სწავლება

განსაზღვრული ინტენსიურობით თანამშრომელთა სწავლების განხორციელება, შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. 

დეტალურად
img

შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორის აუთსორსინგი

შრომის უსაფრთხოების თანამშრომლის აუთსორსინგით სარგებლობის შემთხვევაში თქვენ მოგემსახურებათ შესაბამისი წესით სერტიფიცირებული თანამშრომელი, რომელიც იმუშავებს ლოიალტეს შრომის უსაფრთხოების და იურისტების გუნდთან ერთად.

დეტალურად
img

შრომის უსაფრთხოების მეთოდოლოგიის ფორმირება

"ლოიალტე" გთავაზოვთ შრომის უსაფრთხოების მეთოდოლოგიის ფორმირებას.

დეტალურად