რას გთავაზობთ

img

Loialte Strategy

Loialte Strategy ლოიალტეს ახალი მიმართულებაა და მიზნად ისახავს დაეხმაროს კომპანიებს განვითარებაში, შესთავაზოს მათ საუკეთესო გზები არსებული სირთულეების გადალახვის, გარემო გამოწვევებზე პასუხის გაცემის, ეფექტურობის ზრდისა და ახალი მიზნების მიღწევის პროცესში.

დეტალურად
img

ბიზნეს გეგმის შედგენა/განახლება

ბიზნეს გეგმა მოიცავს კომპანიის პროდუქტებს, პოტენციურ და არსებულ მომხმარებლებს, ითვალისწინებს საჭირო რესურსებს, პოტენციურ შემოსავლებს და შესაბამისად ხარჯებს.

დეტალურად
img

სტრატეგიული სამოქმედო გეგმის განსაზღვრა და იმპლემენტაციაში მხარდაჭერა

რატომ ესაჭიროება კომპანიას?

სტრატეგია განსაზღვრავს თუ რა მიმართულებით ვითარდება კომპანია და რა ეტაპები აქვს გასავლელი მთავარი მიზნის მისაღწევად.

დეტალურად
img

ორგანიზაციული სტრუქტურა და ადამიანური რესურსები

რას მიიღებს კომპანია სწორი სტრუქტურის არსებობით?

დეტალურად
img

ოპერაციები და ორგანიზაციული კულტურა

რა არის არასწორი ბიზნეს პროცესების ნიშნები?

დეტალურად
img

პროექტების მართვა

რატომ ესაჭიროება კომპანიის პროექტების მართვის ცოდნა?

დეტალურად