რას გთავაზობთ

img

რა არის Primo?

Loialte Primo აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია ლოიალტეს ბიზნეს მიმართულებაა, რომელიც მიზნად ისახავს დაეხმაროს კომპანიებს სხვადასხვა წყაროებიდან დაფინანსების მოძიებასა და მოპოვებაში.

დეტალურად
img

ბიზნეს მოდელის ფორმირება / არსებული მოდელის რედიზაინი

რა არის ბიზნეს მოდელი? - ბიზნეს მოდელი არის დეტალური ბიზნეს რუქა, რომელიც აღწერს როგორ ვაწარმოებთ ან როგორ ვაპირებთ, რომ ვაწარმოოთ ბიზნესი.

დეტალურად
img

ფინანსური მოდელის შედგენა

ჩვენს რეალობაში ყველაზე გავრცელებული შემთხვევაა საფინანსო ინსტიტუტებისთვის ფინანსური მოდელის წარდგენა, რათა სასურველი მოცულობის და პირობების დაფინანსება მივიღოთ.

დეტალურად
img

საფინანსო ინსტიტუტებისთვის & ინვესტორებისთვის წარსადგენი დოკუმენტების დამუშავება

თუ გაქვთ რეალურად საინტერესო და პერსპექტიული გეგმა ან პროდუქტი, თუმცა ვერ ახერხებთ მის სწორი ფორმით შეფუთვას და წარდგენას...

დეტალურად
img

დაფინანსების მოძიება

ფინანსური სახსრები ყველა ბიზნესის მთავარი არტერიაა,  თუმცა დაფინანსების მოძიება სპეციფიური სამუშაოა, რომლის შესრულებას კონკრეტულად ამ მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება სჭირდება.

დეტალურად
img

კვლევები

სწორი და დროული ინფორმაცია ბიზნესის წარმატების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქმე ეხება დამწყებ ბიზნეს თუ ახალი პროდუქტის/მომსახურების ბაზარზე წარდგენას.

დეტალურად
img

ბიზნეს გეგმის შედგენა

ვის სჭირდება ბიზნეს გეგმა - ბიზნეს გეგმა შეიძლება სხვადასხვა მიზნობრიობით დაიწეროს - როგორც შიდა მოხმარებისთვის, ასევე გარე დაინტერესებული პირთათვის. 

 

დეტალურად