რას გთავაზობთ

img

CFO აუთსორსინგი - ფინანსური მენეჯერის მომსახურება

კვალიფიციური და გამოცდილი ფინანსური მენეჯერის მოძიება, დაქირავება და შემდეგ შენარჩუნება საკმაოდ დიდი გამოწვევაა...

დეტალურად
img

ფინანსური დაგეგმვა და ანალიზი

ფინანსური დაგეგმვისა და ანალიზის მომსახურება განსაკუთრებით მოსახერხებელია ისეთი კომპანიებისთვის, რომლებსაც კომპანიის შიგნით არ ჰყავთ თანამშრომლები ან არ აქვთ საკმარიის დროითი რესურსი.

დეტალურად
img

ბიზნესის ანალიზი

ლოიალტეს ფინანსური ექსპერტები გაანალიზებენ და დეტალურ ინფორმაციას მოგიმზადებენ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე როგორიცაა:

დეტალურად
img

ფულადი სახსრების მართვა, სახაზინო და საბანკო საქმე

ფულადი სახსრების სწორად განკარგვა მოიცავს, როგორც საოპერაციო ფულის, ასევე თავისუფალი ფულადი სახსრების სწორად დაგეგმვასა და კონტროლს.

დეტალურად
img

M&A და Due Diligence სერვისები

M&A (შერწყმა & შთანთქმა) გულისხმობს მოქმედი ბიზნესის სხვა ბიზნესთან შერწყმას და ამ/სხვა ბიზნესის მიერ შთანთქმას.

დეტალურად
img

ბიზნესის შეფასება

ბიზნესის შეფასების მრავალი მეთოდოლოგია არსებობს. ჩვენ დაგეხმარებით განვსაზღვროთ შეფასების თქვენზე მორგებული მეთოდი.

დეტალურად
img

რეპორტინგის აუთსორსინგი

ამოცანა მარტივია, თუმცა მისი გადაწყვეტა საკმაოდ რთული, რადგან რეპორტინგის წარმოება საჭიროებს რეპორტინგის სისტემის შემუშავებას.

დეტალურად
img

ფინანსური სერვისები არაკომერციული ორგანიზაციებისთვის (NGO)

არაკომერციული ორგანიზაციების უმეტესობა დამოკიდებულია კონკრეტულ საგრანტო თუ სხვა ტიპის პროექტებზე და არ ახასიათებთ შემოსავლების და ხარჯების უწყვეტობა.

დეტალურად